Üretim Tesisi

Makine Ekipman ve Kapasiteler

Tesis 4500 ton/ay (4000 μm altı granül üretimine göre) granül üretim kapasitesine sahiptir. Üretilen ürün boyutlarına göre üretim kapasitesi değişiklik gösterir.

Granül Tesisi

Maden ocaklarından gelen ham kuvarz hammadde stok alanında stoklanır. Ürün reçetesine göre hammadde belirlenen oranlarda kırma tesisine beslenir. Kırma tesisinde öncelikle sıralı iki adet çeneli kırıcıdan geçerek boyut küçültülür. Sonrasında yıkama işlemine ve boyutlandırma işlemine tabi tutulur. Kırma tesisinde belirli noktalarda triyaj (elle seçme) yapılır. Elle seçme işleminde bayan işçiler ikame ettirilmektedir. Boyutu küçültülmüş ve temizlenmiş kuvarz ürünleri kalite kontrolünden geçtikten sonra mikronize kırma ve eleme ünitesine beslenir. Dik mil kırıcı ile ince kırma ve döner kurutucu ile kurutma işlemi yapılır. Belirli bir boyutun altına indirilmiş kuvarz çeşitli noktalarda manyetik seperasyone tabi tutularak manyetik mineral ve metal kirliliğinden arındırılır.

Malzeme toz emiş sistemleri ile tozsuzlaştırılır ve mikronize elekleri ile boyutlandırılıp bigbag ambalajlarda paketlenir. Kalite kontrol sonuçları onaylandığında ürünler sevkiyata hazır hale gelmiş olur.

Kompoze Taş Sektörü

Kuvarz kompoze taşları, %93 kuvarz taneleri ile %7 reçine ve diğer katkıların karıştırılıp sıkıştırılması ile üretilen yapay kuvarz levhalardır. Üretim teknolojisi, bu konudaki patenti sahibi olan İtalyan Brenton Spa firmasında aittir. Breton teknolojisini kullanan kuvarz esaslı kompoze taş üreticilerinden en önemli 20’si kuvarz hammaddesini Türkiye’den ithal etmektedir. Kompoze taş sektörü her geçen yıl artan bir trend ile büyüme göstermektdir.

Tesisteki Ana Malinelerimiz

Kırma Ünitesi

 • Primer ve sekonder çekiçli kırıcı
 • Titreşimli besleyici
 • Yıkama tamburu
 • Yıkama ve boyutlandırma eleği
 • Atık çöktürme havuzu
 • Triyaj bantları
 • Taşıma bantları

Eleme Ünitesi

 • Sandvik marka dik milli kırıcı
 • Döner kurutucu
 • Allgaier ve Sievex marka salınımlı elekler
 • Yıkama ve boyutlandırma eleği
 • Titreşimli elek

Elevatörler

 • Allgaier marka manyetik tambur
 • Manyetik seperatörler
 • Torbalama siloları
 • Toz tutma üniteleri
 • Besleme ve ara ürün bunkerleri
 • Taşıma bantları