Hedef

Kalite-Bilgi-Tecrübe ve sürdürülebilir çevre anlayışı ile, endüstriyel hammaddeler alanında uluslararası kalilte ve rekabet koşullarına uygun lider bir kuruluş olmak

Misyon

Ülkemizin doğal kaynaklarını ekonomiye kazandırarak dışa bağımlılığı azaltmak ve istihdam yaratarak işsizlik sorununun çözümüne katkıda bulunmak

Kalite

Eysim’de, hammaddenin seçiminden ocakta üretimine, tesis üretiminden müşteriye sevkine kadar her noktada kalite kontrol önem arzetmektedir.

Bizi Tanıyın

Hakkımızda

Üretim Tesisi

İnsan Kaynakları