Üretim Tesisi

Makine Ekipman ve Kapasiteler

Tesis 4500 ton/ay (4000 μm altı granül üretimine göre) granül üretim kapasitesine sahiptir. Üretilen ürün boyutlarına göre üretim kapasitesi değişiklik gösterir.

Tesisteki Ana Makine Listesi

Kırma Ünitesi

Primer ve sekonder çekiçli kırıcı
Titreşimli besleyici
Yıkama tamburu
Yıkama ve boyutlandırma eleği
Atık çöktürme havuzu
Triyaj bantları
Taşıma bantları
Eleme Ünitesi
Sandvik marka dik milli kırıcı
Döner kurutucu
Allgaier ve Sievex marka salınımlı elekler
Titreşimli elek
Elevatörler
Allgaier marka manyetik tambur
Manyetik seperatörler
Torbalama siloları
Toz tutma üniteleri
Besleme ve ara ürün bunkerleri
Taşıma bantları
Granül Tesisi

Maden ocaklarından gelen ham kuvarz hammadde stok alanında stoklanır. Ürün reçetesine göre hammadde belirlenen oranlarda kırma tesisine beslenir. Kırma tesisinde öncelikle sıralı iki adet çeneli kırıcıdan geçerek boyut küçültülür. Sonrasında yıkama işlemine ve boyutlandırma işlemine tabi tutulur. Kırma tesisinde belirli noktalarda triyaj (elle seçme) yapılır. Elle seçme işleminde bayan işçiler ikame ettirilmektedir. Boyutu küçültülmüş ve temizlenmiş kuvarz ürünleri kalite kontrolünden geçtikten sonra mikronize kırma ve eleme ünitesine beslenir. Dik mil kırıcı ile ince kırma ve döner kurutucu ile kurutma işlemi yapılır. Belirli bir boyutun altına indirilmiş kuvarz çeşitli noktalarda manyetik seperasyone tabi tutularak manyetik mineral ve metal kirliliğinden arındırılır.

Malzeme toz emiş sistemleri ile tozsuzlaştırılır ve mikronize elekleri ile boyutlandırılıp bigbag ambalajlarda paketlenir. Kalite kontrol sonuçları onaylandığında ürünler sevkiyata hazır hale gelmiş olur.

Kompoze Taş Sektörü

Kuvarz kompoze taşları, %93 kuvarz taneleri ile %7 reçine ve diğer katkıların karıştırılıp sıkıştırılması ile üretilen yapay kuvarz levhalardır. Üretim teknolojisi, bu konudaki patenti sahibi olan İtalyan Brenton Spa firmasında aittir. http://www.breton.it/ Breton teknolojisini kullanan kuvarz esaslı kompoze taş üreticilerinden en önemli 20’si kuvarz hammaddesini Türkiye’den ithal etmektedir. Kompoze taş sektörü her geçen yıl artan bir trend ile büyüme göstermektdir.

Tesis
Tesis
Tesis